You are here

Home

Hieronder vindt u een selectie uit ons lopend opleidingsaanbod.
Bezoek de opleidingspagina's om het volledige aanbod te consulteren.

Magazine SF 323 - juni 2017

Welkom aan boord

Welkom aan boord

Olivier Cotica heeft onlangs het team van het Sociaal Fonds 323 vervoegd. Hij zal er als Franstalig sectorconsulent vooral op toezien dat alle werkgevers en werknemers van het zuiden van het land correct geïnformeerd worden over de mogelijkheden die door het Sociaal Fonds geboden worden. 

Sectorakkoord 2017 – 2018

Om de twee jaren spreken de intersectorale sociale partners (de Groep van Tien) een kader af waarbinnen lonen en arbeidsvoorwaarden kunnen evolueren (het IPA – interprofessioneel akkoord). De vakbonden en de werkgeversfederaties kunnen dan voor hun eigen sector bepalen hoe de ruimte die in dat interprofessioneel akkoord voorzien is concreet gerealiseerd worden binnen “hun” sector. Ze sluiten daartoe een sectorakkoord. Zo ook in de vastgoedsector (PC 323).